In een organisatie heb je altijd te maken met lastige dossiers die kunnen leiden tot verwijdering van elkaar en uiteindelijk tot een ontslagfase.

Als een soort mediator kan men mij inhuren om het dossier te screenen en met partijen in gesprek te gaan om te komen tot een oplossing naar ieders tevredenheid. Dit kan betekenen dat partijen de samenwerking op een goede manier gaan voortzetten of men komt tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met bijvoorbeeld wederzijds goedvinden.