Als u zelf niet over een eigen HR afdeling beschikt maar u heeft met enige regelmaat wel de expertise nodig van een HR professional dan is wellicht de dienst “mijn HRman” iets voor u.
U kunt op elk gewenst moment de hulp inroepen van uw HRman zoals in onderstaande situaties, maar ook als u gewoon zo nu en dan wilt sparren over uw personeelsorganisatie. Een samenwerkingsovereenkomst met DeHRman is voor u wellicht een goed idee zodat u toch kan beschikken over uw eigen HRman.

Werving en selectie

Werving en selectie van nieuwe medewerkers is een kostbaar en tijdrovend proces. Met de deskundige inzet van DeHRman bespaart u tijd en geld. DeHRman zet haar expertise en netwerk in om op een actieve wijze in contact te komen met professionals die aansluiten op en passen in uw organisatie van vandaag en morgen.

Verzuimregisseur

Een grote onkostenpost is langdurig verzuim. Het ontbreekt de organisatie vaak aan kennis van de materie rondom verzuim. Ik zou ingezet kunnen worden als verzuimregisseur om het proces rondom langdurig verzuim te managen aan de hand van de Wet Verbetering Poortwachter. Hiermee wordt voorkomen dat de organisatie in een later stadium wordt geconfronteerd met onnodige kosten doordat wederzijdse inspanningsverplichtingen niet zijn nagekomen.

(dreigende) Ontslagzaken

Als bemiddelaar kunt u mij inzeten om het dossier te screenen en met partijen in gesprek te gaan om te komen tot een oplossing naar ieders tevredenheid. Dit kan betekenen dat partijen de samenwerking op een goede manier gaan voortzetten of men komt tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met bijvoorbeeld wederzijds goedvinden.

Outplacement/bemiddeling

Voor zowel een incidenteel traject alsook voor outplacement van grotere omvang naar aanleiding van een reorganisatietraject bij de organisatie. Afhankelijk van het beschikbare budget en de wensen van de opdrachtgever kan ik de trajecten naar ieders tevredenheid tot een goed einde brengen.

Door mij (tijdig) in te zetten voor bovenstaande of andere HR werkzaamheden kan ik de organisatie op een gedegen en professionele manier ontzorgen. Daarbij kan ik de organisatie behoeden voor langdurige vervelende trajecten en bijkomende kosten, zodat u zich kan focussen op de core business.

Een overeenkomst van opdracht zal door mij worden verzorgd waardoor ook fiscaal juridisch wordt vastgelegd dat er geen sprake is van een “fictief dienstverband”. U kunt mij dan beschouwen als “mijn of onze HRman”, die u als ZZP-er inhuurt op de momenten dat het nodig is.